Baza Materiala/Resurse Umane

Baza materiala

  • săli de clasă,
  • cabinet de psihologie (psihodiagnostic, recuperare şi stimulare cognitivă),
  • cabinete de corectare a tulburărilor de limbaj, cabinet kinetoterapie,
  • cabinet de biologie, cabinet metodic, cabinet medical, cabinet asistenţa socială,
  • sală de sport, cabinet religie,
  • ateliere, teren sportiv, club,
  • sală  computere (dotată cu o reţea de 8 computere, pentru desfăşurarea lecţiilor în sistem electronic-AEL)
  • minibucătărie
  • sală de stimulare multisenzorial

Resurse umane

Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în şcoala noastră sunt calificate şi titulare, responsabile şi pasionate pentru munca pe care o prestează, ele fiind dăruite şcolii şi elevilor acesteia. Profesionalismul cadrelor didactice fac şcoala mai primitoare şi mai atrăgătoare.