Achizitii

Achizitii

** Raport achizitie catering

** Invitatie participare si caiet sarcini achizitie servicii catering
Invitatie de participare, caiet de sarcini, formulare si model contract servicii catering Scoala Profesionala Speciala Sf. Nicolae
Formulare servicii catering pentru scoli 2022
Raspunsuri la solicitarile de clarificari pentru achizitia de catering Scoala Profesionala Speciala Sf. Nicolae

** Școala Gimnazială Specială Sf. Nicolae (autoritate contractantă) are onoarea să vă invite
să participați la procedura proprie de atribuire a contractului de achiziție SERVICII DE
CATERING PENTRU ȘCOLI, COD CPV 55524000-9.

**  INVITATIE DE PARTICIPARE- ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. NICOLAE”, având sediul în Bucureşti, str. Soldat Enache Ion nr. 31, Sector 4, cod de înregistrare fiscală 4340625, intenționează să achiziționeze servicii organizare workshop-uri de ecologie si dezvoltare durabila (CPV 80540000-1 – Servicii de formare in domeniul mediului), in cadrul proiectului ,,MENS SANA – Măsuri educaționale necesare sprijinului sustenabil adaptat nevoilor actuale” ID POCU/74/6/18/108284

**INVITATIE DE PARTICIPARE-ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. NICOLAE”, având sediul în Bucureşti, str. Soldat Enache Ion nr. 31, Sector 4, cod de înregistrare fiscală 4340625, intenționează să achiziționeze servicii organizare workshop-uri de nutriție sănătoasă (CPV 80522000-9- Seminarii de formare), in cadrul proiectului ,,ȘCOALA MEA – Sprijinirea Creativității și Organizarea Altfel a Lecțiilor prin Asigurarea de Măsuri Educaționale Adecvate” ID POCU/74/6/18/107010

**  INVITATIE DE PARTICIPARE- ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. NICOLAE”, având sediul în Bucureşti, str. Soldat Enache Ion nr. 31, Sector 4, cod de înregistrare fiscală 4340625, intenționează să achiziționeze servicii organizare workshop-uri de nutriție sănătoasă (CPV 80522000-9- Seminarii de formare), in cadrul proiectului ,,MENS SANA – Măsuri educaționale necesare sprijinului sustenabil adaptat nevoilor actuale” ID POCU/74/6/18/108284

**Solicitare oferta tabere proiect POCU SCOALA MEA 107010

**SCOALA MEA – Invitatie participare – Educatie Parentala – SCOALA SF. NICOLAE

**SCOALA MEA – Invitatie participare – Workshop sducatie financiara – SCOALA SF. NICOLAE

**MENS SANA – Invitatie participare – Educatie Parentala – SCOALA SF.NICOLAE

**MENS SANA – Invitatie participare – Workshop educatie financiara- SCOALA SF.NICOLAE