Noutati-Avizier

Noutati – Avizier

** Oferta Scolii Profesionale Speciale SF. Nicolae 2024-2025 – 16 aprilie 2024 Ziua porților deschise

** ANUNT Scoala Profesionala Speciala ,,Sf. Nicolae” – post vacant INFIRMIERA

** Calendar concurs post vacant INFIRMIERA

** PDI_2020-2025 Scoala Profesională Specială Sf.Nicolae

** ANUNT Scoala Profesionala Speciala ,,Sf. Nicolae” – post vacant MAGAZINER

** Calendar concurs post vacant Magaziner

** Comunicat de Presa MENS SANA-24 martie 2023

** Comunicat de Presa SCOALA MEA- 24 martie 2023

** Școala Gimnazială Specială Sf. Nicolae, în calitate de lider, împreună cu Școala Gimnazială „Ienăchiță Văcărescu”, în calitate de partener asociat, anunță finalizarea implementării proiectului, MENS SANA – Măsuri Educaționale Necesare Sprijinului Sustenabil Adaptat Nevoilor Actuale, POCU/74/6/18/108284

**Școala Gimnazială Specială Sf. Nicolae, în calitate de lider, împreună cu Școala Gimnazială nr. 108, în calitate de partener asociat, anunță finalizarea implementării proiectului , „SCOALA MEA – Sprijinirea Creativității și Organizarea Altfel a Lecțiilor prin Asigurarea de Măsuri Educaționale Adecvate”, POCU/74/6/18/107010.

** Anunt- Școala Profesională Specială ,,Sf. Nicolae” cu sediul în Str. Sold. Enache Ion, nr. 31, sector 4, București, în temeiul art. 1 – 18 din Regulamentul – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, după cum urmează: 1 post Îngrijitor cu studii medii din cadrul Compartimentului Administrativ

** Anunt – Școala Profesională Speciala ,,Sf. Nicolae” organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție : 1 post Infirmieră cu studii medii din cadrul Compartimentului Administrativ

** Raport achizitie catering
**Anunț de selecție a elevilor/coiilor din ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „SF.NICOLAE” pentru particiarea la proiectul „INIMI DESCHISE” 2022-2023

** Invitatie participare si caiet sarcini achizitie servicii catering
Invitatie de participare, caiet de sarcini, formulare si model contract servicii catering Scoala Profesionala Speciala Sf. Nicolae
Formulare servicii catering pentru scoli 2022
Raspunsuri la solicitarile de clarificari pentru achizitia de catering Scoala Profesionala Speciala Sf. Nicolae

** Informare privind gradul de vaccinare in randul personalului angajat la Școala Profesională Specială  SF.NICOLAE

** Anunt se selectie: Anunț privind procedura de selecție a grupului țintă de participanți la mobilitățile din cadrul proiectului Acreditare Erasmus+, finanțat în anul 2021-2022 prin contractul cu nr: 2021-1-RO01-KA121-SCH-000007201, prin programul Erasmus+, Proiecte de mobilitate în domeniul Educației Școlare, organizații acreditate, în care Școala Profesională Specială  SF.NICOLAE este BENEFICIAR.
       Dosarele de candidatura se pot depune online, la adresa scspeciala6@yahoo.com , în perioada 15-31 octombrie 2021, sau fizic, la secretariatul școlii. Cadrele didactice interesate sunt rugate să parcurgă integral procedura de selecție a  grupului țintă de participanți la mobilități iar pentru orice întrebare sunt rugați să se adreseze membrilor echipei de proiect.
Mai multe informații găsiți pe site-ul școlii www.scoalaprofesionalasfnicolae.ro , la secțiunea PROIECTE.
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4


Oferta educationala an scolar 2021-2022
 
        În școala noastră, în anul școlar 2021-2022 vor funcționa două clase pregătitoare, ambele pentru elevi cu deficiențe severe, profunde și/sau asociate. Cum numărul maxim de elevi într-o clasă nu poate depăși 6.
        Deși înscrierea copiilor cu CES este puțin diferită decât înscrierea celorlați copii în clasa pregătitoare, aceasta urmează pașii generali ce trebuie parcurși de fiecare părinte.
Vă așteptăm la sediul școlii noastre din strada Soldat Enache Ion, nr. 31, pentru completarea cererilor de înscriere și depunerea celorlalte documente.
        La numărul de telefon 0213344708 și la adresa de e-mail scspeciala6@yahoo.com vă putem oferi informații suplimentare referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare!
e-mail: scspeciala6@yahoo.com
telefon: 0213344708

 

 

** Școala Gimnazială Specială Sf. Nicolae (autoritate contractantă) are onoarea să vă invite
să participați la procedura proprie de atribuire a contractului de achiziție SERVICII DE
CATERING PENTRU ȘCOLI, COD CPV 55524000-9.

** Scoala Gimnaziala Speciala Sf Nicolae va invita joi 27.02.2020  in intervalul orar 08.00-18.00 la ACTIVITATI SPECIFICE CLASEI PREGATITOARE  DIN CADRUL  ZILEI PORTILOR DESCHISE  in anul scolar 2020-2021

**  Oferta educationala la Clasa pregătitoare pentru anul scolar 2020-2021 este urmatoarea:

Clasa pregătitoare A – 6 locuri  Deficiente severe

Clasa pregătitoare B 6 locuri Deficiente severe

**  INVITATIE DE PARTICIPARE- ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. NICOLAE”, având sediul în Bucureşti, str. Soldat Enache Ion nr. 31, Sector 4, cod de înregistrare fiscală 4340625, intenționează să achiziționeze servicii organizare workshop-uri de ecologie si dezvoltare durabila (CPV 80540000-1 – Servicii de formare in domeniul mediului), in cadrul proiectului ,,MENS SANA – Măsuri educaționale necesare sprijinului sustenabil adaptat nevoilor actuale” ID POCU/74/6/18/108284

**Anunt Privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție pentru participarea la mobilitățile din cadrul proiectului “All Together, All the Same”, 2018-2020, ERASMUS+ KA229

**ANUNŢ DE SELECŢIE-  ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ ,,SF. NICOLAE’’  anunţă scoaterea la concurs în cadrul proiectului ŞCOALA MEA – Sprijinirea Creativităţii şi Organizarea Altfel a Lecţiilor prin Asigurarea de Masuri Educaţionale Adecvate Proiect: POCU/74/6/18/107010 a unui nr. de 20 de  experți în cadrul (sub)activitaților pentru perioada  2018-2021

** ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ ,,SF. NICOLAE’’  anunță scoaterea la concurs în cadrul proiectului ,,MENS SANA – Măsuri Educaționale Necesare Sprijinului Sustenabil Adaptat Nevoilor Actuale’’ Proiect: POCU/74/6/18/108284 a unui număr de 31 de experti, în cadrul (sub)activitaților  pentru perioada 2018-2021

** COMUNICAT DE PRESA – MENS SANA – ȘCOALĂ DESCHISĂ

** COMUNICAT DE PRESA-  SCOALA MEA – educație incluzivă

** Lista functiilor din Scoala Gimnaziala Speciala ,,Sf. Nicolae” , Bucuresti, Sector 4 in vederea asigurarii transparentei veniturilor salariale , conform art. 33 din Legea – cadru nr. 153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

** Anunt selectie Blended Mobility
** Declaratie de avere Director an 2016-2017

Copyright © 2016 Scoala Profesionala Sfantu Nicolae